آماده اید برای شروع...

انتخاب بهترین پکیج برای ارسال آگهی

در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

پلان سه ماهه

62,500 تومان125,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 90 روز
 • آگهی: 2
 • آگهی های ویژه: 2
 • آگهی در بالا: 2
 • تعداد تصاویر: 2
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان شش ماهه

125,000 تومان250,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 180 روز
 • آگهی: 5
 • آگهی های ویژه: 5
 • آگهی در بالا: 5
 • تعداد تصاویر: 3
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان یک ساله

250,000 تومان500,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 365 روز
 • آگهی: 10
 • آگهی های ویژه: 10
 • آگهی در بالا: 10
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت
دانلود
دانلود
بالا